Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.23.2021
Tytuł Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu pieszym poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu ul. Ignacego Krasickiego i ul. Szkolnej w miejscowości Nowa Dęba
Data publikacji 2021-08-19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2021-09-13 09:00
Termin otwarcia ofert 2021-09-13 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2021-08-19
ogloszenie_o_zamowieniu__19.08.2021.pdf - (114,14 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) swz.doc
2021-08-19
zalacznik_nr_1_do_swz_formularz_oferty.doc
2021-08-19
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1.docx
2021-08-19
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_umowy.pdf
2021-08-19
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji-14.05.2021.doc
2021-08-19
zalacznik_nr_5_do_swz_wykaz_osob.docx
2021-08-19
zalacznik_nr_6_do_swz_dokumentacja_techniczna.zip
2021-08-19
zalacznik_nr_7_do_swz_przedmiary_robot.zip
2021-08-19
zalacznik_nr_8_do_swz__zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniem.docx
2021-08-19
zalacznik_nr_9__id_postepowania.pdf
2021-08-19
Inne informacje
2021-09-03
informacja_z_dn._03.09.2021.pdf - (203,27 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2021-09-03
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_03.09.2021.pdf - (38,32 KB)
Zmiana SIWZ swz_03.09.2021.doc
2021-09-03
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_umowy_03.09.2021.doc
2021-09-03
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2021-09-03
pytania_odpowiedzi_1_z_dn._03.09.2021r.pdf - (206,34 KB)
Inne informacje
2021-09-13
informacja_z_otwarcia_ofert_13.09.2021.pdf - (221,64 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2021-09-23
zawiadomienie_o_wyborze_23.09.2021.pdf - (222,58 KB)
Inne informacje
2021-10-05
ogloszenie_o_wyniku_postepowania_05.10.2021.pdf - (74,37 KB)