Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.28.2021
Tytuł Adaptacja pomieszczeń krytej pływalni w Nowej Dębie na pomieszczenia rekreacyjne
Data publikacji 2021-11-02
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2021-12-01 09:00
Termin otwarcia ofert 2021-12-01 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2021-11-02
ogloszenie_o_zamowieniu_02.11.2021.pdf - (141,34 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) swz.doc
2021-11-02
zalacznik_nr_1_do_swz_formularz_oferty.doc
2021-11-02
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1.docx
2021-11-02
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_umowy.doc
2021-11-02
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji.doc
2021-11-02
zalacznik_nr_5_do_swz_wykaz_osob.docx
2021-11-02
zalacznik_nr_6_do_swz_dokumentacja_techniczna.zip
2021-11-02
zalacznik_nr_7_do_swz_przedmiar_robot.zip
2021-11-02
zalacznik_nr_8_do_swz__zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniem.docx
2021-11-02
zalacznik_nr_9__id_postepowania.docx.pdf
2021-11-02
zalacznik_nr_10_do_swz_oswiadczenie_skladane_na_podstawie_art._117_ust._4_ustawy_prawo_zamowien_publicznych.docx
2021-11-02
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2021-11-19
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_19.11.2021.pdf - (37,79 KB)
Zmiana SIWZ
2021-11-19
swz_19.11.2021.doc - (231,5 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania pytania_odpowiedzi_1_z_dn._15.11.2021r..pdf
2021-11-19
rysunki_1.zip
2021-11-19
rysunki_2.zip
2021-11-19
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert_01.12.2021.pdf - (221,98 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
2022-01-05
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_05.01.2022.pdf - (207,25 KB)
Inne informacje
2022-01-10
ogloszenie_o_wyniku_postepowania_10.01.2022.pdf - (64,97 KB)