Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: IR.271.13.2022
Tytuł Wykonanie dokumentacji technicznej z podziałem na 4 części
Data publikacji 2022-03-23
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2022-04-06 09:00
Termin otwarcia ofert 2022-04-06 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2022-03-23
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (173,64 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) swz.doc
2022-03-23
zalacznik_nr_1_do_swz_formularz_oferty.doc
2022-03-23
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1.docx
2022-03-23
zalacznik_nr_3_do_swz__umowa_projekt.doc
2022-03-23
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji.doc
2022-03-23
zalacznik_nr_5_do_swz_wykaz_osob.docx
2022-03-23
zalacznik_nr_6_do_swz_lokalizacja_obiektow_do_zaprojektowania.zip
2022-03-23
zalacznik_nr_7_do_swz_kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zadania.pdf
2022-03-23
zalacznik_nr_8_do_swz__zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniem.docx
2022-03-23
zalacznik_nr_9__id_postepowania.pdf
2022-03-23
zalacznik_nr_10_do_swz_oswiadczenie_skladane_na_podstawie_art._117_ust._4_ustawy_prawo_zamowien_publicznych.docx
2022-03-23
Inne informacje
2022-04-06
informacja_z_otwarcia_ofert_06.04.2022.pdf - (278,83 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2022-04-12
zawiadomienie_o_wyborze_12.04.2022__www.pdf - (251,25 KB)
Inne informacje
2022-04-27
ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf - (116,11 KB)