Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: IR.271.18.2022
Tytuł Remont ulicy i budowa parkingu os. Północ - etap III – część I zamówienia Budowa parkingu przy ul. Leśnej - część II zamówienia
Data publikacji 2022-04-05
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2022-05-12 09:00
Termin otwarcia ofert 2022-05-12 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (144,65 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) swz.doc
2022-04-05
zalacznik_nr_1_do_swz_formularz_oferty.doc
2022-04-05
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1.docx
2022-04-05
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_umowy_cz._i_zamowienia.doc
2022-04-05
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_umowy_cz._ii_zamowienia.doc
2022-04-05
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji.doc
2022-04-05
zalacznik_nr_5_do_swz_wykaz_osob.docx
zalacznik_nr_6_do_swz__dokumentacja_techniczna_os._polnoc.zip
2022-04-05
zalacznik_nr_6_do_swz__dokumentacja_techniczna_lesna.zip
2022-04-05
zalacznik_nr_7_do_swz__przedmiary_robot.zip
2022-04-05
zalacznik_nr_8_do_swz__zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniem.docx
2022-04-05
zalacznik_nr_9__id_postepowania.pdf
2022-04-05
zalacznik_nr_10_do_swz_oswiadczenie_skladane_na_podstawie_art._117_ust._4_ustawy_prawo_zamowien_publicznych.docx
2022-04-05
zalacznik_nr_11_do_swz_kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zadania.pdf
2022-04-05
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2022-04-08
pytania_odpowiedzi_1_z_dn._08.04.2022r.pdf - (144,26 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2022-04-22
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_22.04.2022.pdf - (39,91 KB)
Zmiana SIWZ swz_22.04.2022.doc
2022-04-22
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1_22.04.2022.docx
2022-04-22
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_umowy_cz._i_zamowienia_22.04.2022.doc
2022-04-22
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_umowy_cz._ii_zamowienia_22.04.2022.doc
2022-04-22
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji_22.04.2022.doc
2022-04-22
zalacznik_nr_8_do_swz__zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniem_22.04.2022.docx
2022-04-22
Inne informacje
2022-05-12
informacja_z_otwarcia_ofert_12.05.2022.pdf - (255,71 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2022-05-23
zawiadomienie_o_wyborze_23.05.2022.pdf - (253,03 KB)
Inne informacje
2022-06-06
ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf - (89,27 KB)