Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: IR.271.23.2022
Tytuł Remont klatki schodowej (południowej) w budynku UMiG przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie
Data publikacji 2022-05-10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2022-06-01 09:00
Termin otwarcia ofert 2022-06-01 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2022-05-10
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (131 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) swz.doc
2022-05-10
zalacznik_nr_1_do_swz_formularz_oferty.doc
2022-05-10
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1.docx
2022-05-10
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_umowy.doc
2022-05-10
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji.doc
2022-05-10
zalacznik_nr_5_do_swz_wykaz_osob.docx
2022-05-10
zalacznik_nr_6_do_swz_dokumentacja_techniczna.zip
2022-05-10
zalacznik_nr_7_do_swz_przedmiar_robot.pdf
2022-05-10
zalacznik_nr_8_do_swz__zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniem.docx
2022-05-10
zalacznik_nr_9__id_postepowania.pdf
2022-05-10
zalacznik_nr_10_do_swz_oswiadczenie_skladane_na_podstawie_art._117_ust._4_ustawy_prawo_zamowien_publicznych.docx
2022-05-10
zalacznik_nr_11_do_swz_kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zadania.pdf
2022-05-10
Informacja o unieważnieniu postępowania
2022-06-01
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf - (213,53 KB)