Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: IR.271.28.2022
Tytuł Wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadań polegających na budowie oświetlenia na terenie miasta i gminy Nowa Dęba
Data publikacji 2022-05-24
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2022-06-08 09:00
Termin otwarcia ofert 2022-06-08 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2022-05-24
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (128,24 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) swz.doc
2022-05-24
zalacznik_nr_1_do_swz_formularz_oferty.doc
2022-05-24
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1.docx
2022-05-24
zalacznik_nr_3_do_swz__umowa_projekt.doc
2022-05-24
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji.doc
2022-05-24
zalacznik_nr_5_do_swz_wykaz_osob.docx
2022-05-24
zalacznik_nr_6_do_swz_zakres_robot.zip
2022-05-24
zalacznik_nr_7_do_swz_kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zadania.pdf
2022-05-24
zalacznik_nr_8_do_swz__zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniem.docx
2022-05-24
zalacznik_nr_9__id_postepowania.pdf
2022-05-24
Informacja o unieważnieniu postępowania
2022-06-08
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf - (216,27 KB)