Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Informacje

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.

19-02-2016

     W dniach od 22 lutego 2016 r. do 26 lutego 2016 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw  Prokuratorzy udzielać będą informacji osobom pokrzywdzonym przestępstwami w zakresie dotyczącym możliwości zgłoszenia popełnienia przestępstwa, a także praw przysługujących pokrzywdzonym w toku postępowania karnego jak i sądowego oraz możliwości uzyskania od sprawcy odszkodowania a także w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez instytucje państwowe, samorządowe i inne.

Dyżury będą pełnić: 

22 lutego 2016 r.: Arkadiusz Jarosz  p. 916 i Katarzyna Mańkowska  p. 907;  

23 lutego 2016 r.: Łukasz Kuchno  p. 902 i Katarzyna Mańkowska  p. 907;

24 lutego 2016 r.: Tomasz Fołta  p. 917 i Katarzyna Mańkowska  p. 907;

25 lutego 2016 r.: Artur Kozioł  p. 911 i Katarzyna Mańkowska  p. 907;

26 lutego 2016 r.: Małgorzata Bokwa  p. 1101 i Katarzyna Mańkowska  p. 907.

 

SM/MN

Lista aktualności