Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Informacje

Ograniczenia w uzywaniu fajerwerków

23-12-2016

Wojewoda podkarpacki wydał Rozporządzenie Porządkowe Nr 10/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ograniczenia stosowania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

      W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego wojewoda wprowadził zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa podkarpackiego.

     Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych obowiązuje w okresie od
26 grudnia 2016 r. do 10 stycznia 2017 r., z wyłączeniem dni 31 grudnia 2016 r.
i 1 stycznia 2017 r. Zakaz nie obejmuje organizatorów imprez, przedsięwzięć artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i szkoleniowych, którzy posiadają stosowne zezwolenia. Zakaz nie dotyczy również służb, jednostek ratowniczych i osób używających np.  petard sygnalizacyjnych, rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu w celu wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

     Rozporządzenie ma na celu zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych nierozsądnym użyciem fajerwerków. Ma również pomóc w utrzymaniu porządku i spokoju w miejscach publicznych. Za złamanie zakazu grozi kara grzywny.

 

SM/MN

Lista aktualności