Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: SK.7021.6.107.2020
Tytuł Wykonywanie prac związanych z bieżącym administrowaniem budynkiem przystanku dworcowego w Nowej Dębie zwanym dalej „poczekalnią”; Wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem toalet miejskich zlokalizowanych na placu przy SOK i na terenie Parku Miejskiego w Nowej Dębie oraz opróżnianie śmieci z boiska wielofunkcyjnego na terenie Parku Miejskiego; Utrzymywanie porządku i czystości w klatkach schodowych oraz holu i korytarzu na parterze w budynku przy ulicy Jana Pawła II 4 w 2021r.
Data publikacji 2020-12-09
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-12-09
informacja_o_zamiarze_zawarcia_umowy_09.12.2020.pdf - (217,57 KB)
Inne informacje
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_administrowanie_budynkami_pks.pdf - (226,35 KB)