Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: IR.271.22.2022
Tytuł Przygotowanie i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ternie strefy przemysłowej w Nowej Dębie
Data publikacji 2022-05-05
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2022-05-24 09:00
Termin otwarcia ofert 2022-05-24 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2022-05-05
ogloszenie_o_zamowieniu_5.05.2022.pdf - (129,94 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) swz.doc
2022-05-05
zalacznik_nr_1_do_swz_formularz_oferty.doc
2022-05-05
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1.docx
2022-05-05
zalacznik_nr_3_do_swz__umowa_projekt.doc
2022-05-05
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji.doc
2022-05-05
zalacznik_nr_5_do_swz_wykaz_osob.docx
2022-05-05
zalacznik_nr_6_do_swz_uchwala_rm_419-2022-li.pdf
2022-05-05
zalacznik_nr_7_do_swz_kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zadania.pdf
2022-05-05
zalacznik_nr_8_do_swz__zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniem.docx
2022-05-05
zalacznik_nr_9__id_postepowania.pdf
2022-05-05
zalacznik_nr_10_do_swz_oswiadczenie_skladane_na_podstawie_art._117_ust._4_ustawy_prawo_zamowien_publicznych.docx
2022-05-05
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2022-05-13
pytania_odpowiedzi_1_z_dn._13.05.2022r.pdf - (208,22 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2022-05-13
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_13.05.2022.pdf - (36,46 KB)
Zmiana SIWZ swz_13.05.2022.doc
2022-05-13
zalacznik_nr_3_do_swz__umowa_projekt_13.05.2022.doc
2022-05-13
Inne informacje
2022-05-24
informacja_z_otwarcia_ofert_24.05.2022.pdf - (227,53 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2022-06-07
zawiadomienie_o_wyborze_07.06.2022.pdf - (230,64 KB)
Inne informacje
2022-06-23
ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf - (69,96 KB)