Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.9.2015
Tytuł Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Nowa Dęba
Data publikacji 2015-09-01
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2015-09-10 11:00
Termin otwarcia ofert 2015-09-10 11:05
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (422,53 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz.pdf
zalacznik_nr_1_do_siwz_-_formularz_ofertowy.doc
zalacznik_nr_2_do_siwz_-_oswiadczenie.pdf
zalacznik_nr_3_do_siwz_-_dokumenty_do_zbadania_zdolnosci_kredytowej.zip
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania zapytanie_odpowiedz__z_dn._02.09.2015.pdf
zapytanie_odpowiedzi_nr_2_z_dn._04.09.2015r..pdf
uchwala_wpf.pdf
sprawozdanie_fin._pgkim.pdf
zapytanie_odpowiedzi_nr_3_z_dn._04.09.2015r.pdf
rio_oipnia_o_projekcie_budzetu_na_2015_z_4_grudnia_2014.pdf
opinia_o_projekcie_uchwaly_wpf_na_rok_2015_rio.pdf
zapytanie_odpowiedzi_nr_5_z_dn._07.09.2015r.pdf
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej zawiadomienie_o_wyborze_kredyt.pdf
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_.pdf
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf