Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Jednostki organizacyjne

Żłobki na terenie miasta i gminy Nowa Dęba (rejestr)

PODMIOT PROWADZĄCY ŻŁOBEK

SIEDZIBA LUB ADRES PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK

 

MIEJSCE PROWADZENIA

 ŻŁOBKA

NUMER REGON PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK

NUMER NIP PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK

Gmina Nowa Dęba

ul. Rzeszowska 3

39-460 Nowa Dęba

Żłobek Miejski w Nowej Dębie

ul. Leśna 28

39-460 Nowa Dęba

830409548

867 20 78 107

Begg Sp z o.o.

ul. Jasna 7

39-460 Nowa Dęba  

Niepubliczny Żłobek "Krasnal"

ul. Szypowskiego 1

39-460 Nowa Dęba

831353873

867 20 37 060

 

Przedszkola publiczne na terenie miasta i gminy Nowa Dęba 

Nazwa placówki Adres Dyrektor Tel. E-mail/www

Przedszkole Nr 1

w Nowej Dębie

ul. Żeromskiego

39-460 Nowa Dęba

Jolanta Orłowska 15 846 21 95

www.pjedyneczka.edupage.org

Przedszkole Nr 5

im. Misia Uszatka

w Nowej Dębie

ul. Leśna 28

39-460 Nowa Dęba

Grażyna Gil 15 846 20 44

www.p5nowadeba.edupage.org

Przedszkole Nr 4

w Nowej Dębie

ul. B. Zybury 4

39-460 Nowa Dęba

Dariusz Siudem 15 846 24 61

www.zponowadeba.edupage.org

 

Przedszkola niepubliczne na terenie miasta i gminy Nowa Dęba (rejestr) 

Nazwa placówki Adres Dyrektor Tel. E-mail/www
Niepubliczne Przedszkole "KRASNAL"

ul. Szypowskiego 1

39-460 Nowa Dęba

Sylwia Wójcik 695 990 440

www.krasnal-przedszkole.pl

 

Szkoły podstawowe na terenie miasta i gminy Nowa Dęba

Nazwa placówki Adres Dyrektor/kierownik Tel. E-mail/www
Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Henryka Sienkiewicza
w Nowej Dębie
ul. Leśna 40
39-460 Nowa Dęba
 
Ewa Markowicz- Zając 15 846 25 52
 
sp2nowadeba@op.pl

Świetlica Szkolna

w Nowej Dębie

ul. Reja 3

39-460 Nowa Dęba

Grażyna Rębisz

15 846 23 04

www.sp2nowadeba.neostrada.pl

Szkoła Podstawowa

im. Św. Jadwigi Królowej

w Alfredówce

Alfredówka

39-460 Nowa Dęba

Ewa Panek 15 846 71 07

www.pspalfredowka.jor.pl

Szkoła Podstawowa

w Rozalinie

Rozalin

39-460 Nowa Dęba

Magdalena Gerba 15 846 00 13

www.szkolarozalin.republika.pl

Szkoła Podstawowa

im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego

w Tarnowskiej Woli

Tarnowska Wola

39-460 Nowa Dęba

Magdalena Gerba 15 846 71 04

www.sptwola.republika.pl

- Szkoła Podstawowa im. Fabiana Dury

Chmielów

39-442 Chmielów

Renata Rożek 15 846 15 68

www.zschmielow.edupage.org

Zespół Placówek Oświatowych

w Nowej Dębie

- Szkoła Podstawowa Nr 3

im. Bronisława Zybury 

- Przedszkole Nr 4 

ul. Zybury 4

39-460 Nowa Dęba

Dariusz Siudem 15 846 24 61

 

 

www.zponowadeba.edupage.org

 

Szkoła Podstawowa

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Jadachy

39-442 Chmielów

Bernarda Głowacka 15 846 11 81

www.zsjadachy.pl

 Szkoła Podstawowa

 im. Jana Pawła II

 w Cyganach

Cygany

39-442 Chmielów

Małgorzata Pakulska  15 846 11 80

www.zscygany.edupage.org

 

Pozostałe jednostki organizacyjne z terenu miasta i gminy Nowa Dęba

Nazwa placówki Adres Dyrektor/Kierownik Tel. E-mail/www
Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych

ul. Rzeszowska 3

39-460 Nowa Dęba

Renata Bal 15 846 22 56

e-mail:

Samorządowy

Ośrodek Kultury 

ul. Stefana Żeromskiego 4
39-460 Nowa Dęba
Iwona Strojek 15 846 24 10

e-mail:

www.kultura.nowadeba.pl

Samorządowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sportowa 5
39-460 Nowa Dęba
Adam Szurgociński 15 855 54 16

e-mail:

sportnowadeba.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Mikołaja Reja 3
39-460 Nowa Dęba
Maria Tomczyk

15 846 34 93

15 846 34 94

e-mail: l

nowadeba.naszops.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Kościuszki 110
39-460 Nowa Dęba
Gabriela Nowak-Wolwowicz
15 846 53 58
15 846 54 68
e-mail:

 

Data publikacji: 2012-11-21
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2015-01-08
Osoba modyfikująca: Administrator