Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Tytuły honorowe

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów honorowych

30 czerwca 2011 r. podczas X sesji Rada Miejska w Nowej Dębie podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów: "Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba" i "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba".

Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba” jest wyrazem najwyższego uznania, nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla jej rozwoju, ratowania pamiątek kultury narodowej, popularyzacji wiedzy i jej historii, których działalność przyczyniła się do wzrostu promocji Gminy Nowa Dęba w dziedzinie życia społecznego, gospodarczego, sportowego lub nauki i kultury, a także wybranym osobistościom.

Tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” jest wyrazem wyróżnienia i uznania, nadawany jest za wybitne zasługi dla rozwoju miasta i gminy, mieszkańcom miasta i gminy oraz innym osobom, organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które:
1) w sposób widoczny i niepodważalny przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej,
2) swoją działalnością zawodową i społeczną szczególnie zasłużyły się miastu i gminie przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć.

27 czerwca 2012 r. Rada Miejska Uchwałą Nr XXII/199/2012 wprowadziła zmiany w regulaminie określającym zasady nadawania tytułów oraz w regulaminie Kapituły.

Wnioski o nadanie tytułów należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy (parter), w godzinach pracy urzędu.


Poniżej zamieszczono treść uchwał, tekst jednolity regulaminu nadawania tytułów, regulaminu Kapituły oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku.

 

 

Data publikacji: 2012-11-21
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2019-10-02
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil