Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Informacje

Wybory do Rady Seniorów II-kadencji

06-05-2019

Informacja –

wybory do Rady Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba

 

    Zgodnie ze Statutem Rady Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IV/40/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. zmienionego Uchwałą nr V/43/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.,  do 31 maja 2019 r. zostaną wyłonieni radni II-kadencji 2019-2024.

12 kwietnia Zarządzeniem nr 77/2019 zarządzone zostały wybory do Rady Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba i ogłoszony został kalendarz wyborczy, określający poszczególne terminy działań.

  

KALENDARZ WYBORCZY

 

TERMIN

DZIAŁANIE

Podmiot odpowiedzialny

Do 17 kwietnia

Podanie do wiadomości informacji
o terminie i zasadach przeprowadzenia wyborów, ilości mandatów w obwodzie

Burmistrz

Do 24 kwietnia

Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej

Burmistrz

Do 27 maja

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów

Gminna Komisja Wyborcza

Do 31 maja

Przeprowadzenie losowania publicznego w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów w obwodzie, niż mandatów do obsadzenia

Gminna Komisja Wyborcza

Do 3 czerwca

Podanie do wiadomości informacji o składzie Rady Seniorów Miasta
i Gminy Nowa Dęba

 

Gminna Komisja Wyborcza

 

    Rada będzie liczyła 15 członków. Członkiem Rady mogą być wyłącznie seniorzy (60+) zamieszkujący na terenie miasta i gminy Nowa Dęba. Zgodnie ze statutem celem działania Rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie interesów i potrzeb seniorów. Do zadań Rady należy w szczególności:

  1. współpraca z władzami gminy przy rozstrzyganiu istotnych spraw i oczekiwań,
  2. przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz seniorów,
  3. wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności samorządu na rzecz seniorów,
  4. wspieranie wszelkich form aktywności seniorów,
  5. podejmowanie działań na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych,
  6.  upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych, a przez to wzmocnienie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze gminy, w tym na jakość usług przeznaczonych dla seniorów.

 

    Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje podmiotom działających na rzecz seniorów, w tym organizacjom pozarządowym zrzeszającym seniorów, a także działającym na rzecz seniorów, podmiotom prowadzącym uniwersytety trzeciego wieku, przedstawicielom co najmniej 15 seniorów.

Prawo zgłaszania kandydatów, którzy zamieszkują na terenie sołectw i osiedli przysługuje radom sołeckim i zarządom osiedli oraz tak jak w mieście przedstawicielom co najmniej 15 seniorów.

 

Wykaz obwodów wyborczych

 

 

Nr obwodu wyborczego

 

 

Granice obwodu wyborczego

 

Ilość mandatów

1

Nowa Dęba

7

2

Nowa Dęba – Osiedle Dęba

1

3

Nowa Dęba – Osiedle Poręby Dębskie

1

4

Sołectwo Chmielów

1

5

Sołectwo Cygany

1

6

Sołectwo Jadachy

1

7

Sołectwo Tarnowska Wola

1

8

Sołectwo Rozalin

1

9

Sołectwo Alfredówka i Osiedle Buda Stalowska

1

 

 

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2019-04-12
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2019-05-27
Osoba modyfikująca: Mirosław Marek