Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Informacje

Wybory uzupełniające do Rady Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba II-kadencji

27-06-2019

Wybory uzupełniające do Rady Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba
II- kadencji (2019-2024)

 

W związku z nieobsadzonymi mandatami w Radzie Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba w obwodach:

nr 3 – Osiedle Poręby Dębskie – 1 mandat,

nr 6 – Sołectwo Jadachy – 1 mandat,

nr 8 – Sołectwo Rozalin – 1 mandat,

nr 9 - Alfredówka i Buda Stalowska – 1 mandat,

Burmistrz zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

 

   Kandydatów na członków Rady można zgłaszać do 12 lipca 2019 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

 

  Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje podmiotom działających na rzecz seniorów, w tym organizacjom pozarządowym zrzeszającym seniorów, a także działającym na rzecz seniorów podmiotom prowadzącym uniwersytety trzeciego wieku. Kandydat (senior liczący minimum 60 lat) może również zgłosić sam swoją kandydaturę wypełniając odpowiedni formularz oświadczenia i załączając listę poparcia co najmniej 15 seniorów (w wieku min. 60 lat, obowiązkowo lista osób popierających daną kandydaturę zgodnie z załącznikiem do ogłoszenie).

 

   Prawo zgłaszania kandydatów, którzy zamieszkują na terenie sołectw i osiedli przysługuje w/w podmiotom za pośrednictwom rad sołeckich i zarządom osiedli oraz tak jak w mieście przedstawicielom co najmniej 15 seniorów (obowiązkowo lista osób popierających daną kandydaturę).

 

   Formularze wymagane do zgłoszenia kandydata dostępne są poniżej lub w pokoju 303 UMiG.

 

   W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów w obwodzie, niż mandatów do obsadzenia, 17 lipca 2019 r. o godz. 12.00 w sali narad zostanie przeprowadzone losowanie publiczne.

 

   Rada liczy 15 członków. Członkiem Rady mogą być wyłącznie seniorzy (60+) zamieszkujący na terenie miasta i gminy Nowa Dęba. Zgodnie ze statutem celem działania Rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie interesów i potrzeb seniorów.

   Do zadań Rady należy w szczególności:

  1. współpraca z władzami gminy przy rozstrzyganiu istotnych spraw i oczekiwań,
  2. przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz seniorów,
  3. wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności samorządu na rzecz seniorów,
  4. wspieranie wszelkich form aktywności seniorów,
  5. podejmowanie działań na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych,
  6.  upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych, a przez to wzmocnienie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze gminy, w tym na jakość usług przeznaczonych dla seniorów.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2019-06-27
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2019-07-12
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem