Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Narodowy Spis Powszechny 2021

Do 16 lutego przedłużony termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

12-02-2021

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba - Gminny Komisarz Spisowy informuje, że do 16 lutego 2021 r. przedłużony został termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań NSP 2021.

 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Pełna treść ogłoszenia, w tym oferta kandydata na rachmistrza dostępna jest na stronie:

http://www.nowadeba.pl/mieszkaniec/aktualnosci/art,8609,nabor-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych.html

SG/EG

Lista aktualności