Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Referendum

Inicjatywa referendum na wniosek mieszkańców

27-05-2013

22 maja 2013 r. Grupa Inicjatywna w sprawie referendum gminnego reprezentowana przez pełnomocnika inicjatorów Janusza Markowicza powiadomiła burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawach:

 

1. Zawierzenia naszego miasta i gminy Bogu i obrania św. Rity na patronkę Nowej Dęby, które to zawierzenie będzie się wyrażać poprzez uzupełnienie herbu Miasta i Gminy Nowa Dęba o znak Krzyża - Kapliczki koloru białego na drzewie dębu z bukietem czerwonych róż na dole pionowej belki Krzyża?

 

2. Likwidacji Straży Miejskiej w Nowej Dębie.

 

3. Odwołania pana Wiesława Ordona z funkcji burmistrza oraz odwołania rady miasta przed upływem kadencji.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) po otrzymaniu od inicjatora referendum informacji o przedmiocie zamierzonego referendum, a w przypadku referendum dotyczącego odwołania organów jednostki samorządu terytorialnego - burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba i rady miejskiej w Nowej Dębie uzasadnienia odwołania, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Wybory/Referendum zostanie zamieszczona ta informacja.

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-05-27
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Sudoł
Data modyfikacji: 2013-05-27
Osoba modyfikująca: Barbara Sudoł