Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Referendum

Referendum nie będzie

29-07-2013

22 maja 2013 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba wpłynęły powiadomienia inicjatora referendum (grupy mieszkańców gminy Nowa Dęba) o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendów gminnych w sprawach:

1. zawierzenia Bogu spraw miasta i gminy Nowa Dęba;

2. likwidacji Straży Miejskiej w Nowej Dębie.

 

Inicjator referendów gminnych w ustawowym terminie 60 dni nie złożył wniosków mieszkańców o przeprowadzenie referendów.

 

Informacja dot. inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz Rady Miejskiej w Nowej Dębie przed upływem kadencji dostępna jest na stronie internetowej Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu/Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu: http://tarnobrzeg.pkw.gov.pl

 

 

OR/BS

 

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-07-29
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Sudoł
Data modyfikacji: 2014-02-10
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem