Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Wybory Prezydenta RP 2015

Sporządzanie aktu pełnomocnictwa do głosowania

15-04-2015

Informacja na temat miejsc i czasu w którym można wystąpić  o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

 

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Termin składania wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania upływa  w dniu 4 maja 2015 r., a w przypadku ponownego głosowania 18 maja 2015 r.

 

Pełnomocnictwa do głosowania może udzielić wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

 

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed dniem pierwszego głosowania uprawnia pełnomocnika do oddania głosu również w ewentualnym ponownym głosowaniu.

 

Wnioski przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba:

- pokój nr 101, I piętro - Urząd Stanu Cywilnego, numer telefonu 15 846 26 71 w. 101,

- pokój nr 107, I piętro - referat spraw obywatelskich, numer telefonu 15 846 26 71 w. 107,

- pokój nr 108, I piętro - referat spraw obywatelskich, numer telefonu 15 846 26 71 w. 108.

 

OR/BS

 

 

 

Lista aktualności