Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Referendum i Wybory Parlamentarne 15.10.2023

Informacja PKW o warunkach udziału w głosowaniu

31-08-2023

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

https://informacja o warunkach udzialu w głosowaniu.pdf

 

Załączniki:

- wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

wzór upoważnienia o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

- wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

- wniosek o zmianę miejsca głosowania

 

Lista aktualności