Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Referendum i Wybory Parlamentarne 15.10.2023

Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 18 września 2023 r.

18-09-2023
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
z dnia 18 września 2023 r.
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Nowa Dęba obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu informuje, co następuje:
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 20 września 2023 r. do godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 9, w liczbie 1,
- Nr 11, w liczbie 1.
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 22 września 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
§ 3
W dniu 22 września 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 1
- Nr 3
- Nr 5
- Nr 7
- Nr 8
- Nr 10
- Nr 12
- Nr 13
- Nr 14
- Nr 16
- Nr 17.
§ 4.
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu
Katarzyna Lucyna Bryś-Dywan
Lista aktualności