Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Wybory Samorządowe 2018

Informacja MKW w Nowej Dębie o pełnionych dyżurach i siedzibie

12-09-2018

I N F O R M A C J A

Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowej Dębie

z dnia 12 września 2018 r.

Miejska Komisja Wyborcza w Nowej Dębie informuje, że w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, pełni dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Nowej Dębie

12,13,14 września 2018 r. w godzinach 730 - 1630

15 września 2018 r. (sobota) w godzinach 900 - 1300

i 17 września (poniedziałek) w godzinach 730 - 2400

Jednocześnie MKW w Nowej Dębie informuje, że zgłoszenia kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba przyjmowane będą po zarejestrowaniu list kandydatów na radnych  do Rady Miejskiej w Nowej Dębie w co najmniej połowie okręgów wyborczych w gminie Nowa Dęba w w/w   terminach oraz

18,25 września 2018 r. w godzinach 730 - 1630

19,20,21,24 września 2018 r. w godzinach 730 - 1530

i 26 września 2018 r. (środa) w godzinach 730 - 2400

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba przy ul. Rzeszowskiej 3,
pokój nr 104 (I piętro) numer telefonu 15 846 26 71 w. 104.

 

Zgłoszenia dokonuje się na formularzach ustalonych przez Państwową Komisję Wyborczą, których wzór dostępny jest na stronie internetowej PKW pod adresem: www.pkw.gov.pl

                                                 

Przewodniczący

                                                                                                                                    Miejskiej Komisji Wyborczej

   

                                                                                             /-/ Elżbieta Jadwiga Goclan

 

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2018-09-12
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Sudoł
Data modyfikacji: 2018-09-12
Osoba modyfikująca: Barbara Sudoł