Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Wybory Samorządowe 2018

Wzór wniosku o wpisanie do rejestru wyborców

18-09-2018

Wyborcy zameldowani na pobyt stały na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba wpisani są z urzędu do rejestru wyborców Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Wyborcy, którzy zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba bez zameldowania na pobyt stały, mogą być wpisani do rejestru wyłącznie na swój wniosek. Wyborcy stale zamieszkali na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkali, a przebywający na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba mogą być wpisani do rejestru wyborców, pod adresem faktycznego zamieszkania. Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

Lista aktualności
Data publikacji: 2018-09-18
Osoba udostępniająca na stronie: Monika Kozak
Data modyfikacji: 2018-09-19
Osoba modyfikująca: Monika Kozak