Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Wybory Samorządowe 2018

Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców

19-09-2018

W wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast prawo głosowania nie przysługuje osobom czasowo przebywającym na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba, natomiast osoby ujęte w rejestrze wyborców mogą dopisać się do spisu wyborców, w innym obwodzie głosowania, w ramach tego samego okręgu wyborczego właściwego dla ich stałego zamieszkania.

Lista aktualności
Data publikacji: 2018-09-19
Osoba udostępniająca na stronie: Monika Kozak
Data modyfikacji: 2018-09-19
Osoba modyfikująca: Monika Kozak