Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Wybory Samorządowe 2018

Uchwała Nr 4/2018 MKW w Nowej Dębie z dnia 25 września 2018 r.

25-09-2018

Uchwała nr 4/2018

Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowej Dębie

z dnia 25 września 2018 r.

 

w sprawie nie przeprowadzania głosowania w okręgu wyborczym nr 11 w wyborach do Rady Miejskiej w Nowej Dębie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

           

Na podstawie art. 380, art. 381 § i 434 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Nowej Dębie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Powiadomić wyborców okręgu wyborczego nr 11, w formie obwieszczenia, o nie przeprowadzaniu głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Nowej Dębie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mimo przedłużonego terminu na dokonanie dodatkowych zgłoszeń w okręgu wyborczym nr 11 została zgłoszona w tym okręgu wyborczym tylko jedna lista kandydatów na radnych, tj. liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym, w związku z tym Miejska Komisja Wyborcza w Nowej Dębie uznaje zarejestrowanego kandydata za wybranego na radnego.

 

2.      Obwieszczenie w sprawie nie przeprowadzenia głosowania i uznaniu za wybranego na radnego zarejestrowanego kandydata, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

1.      Wykonanie uchwały poprzez druk i rozplakatowanie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej obwieszczenia wymienionego w § 1 ust. 2, zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.

2.      Jeden egzemplarz obwieszczenia podlega przekazaniu Komisarzowi Wyborczemu w Tarnobrzegu.

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Nowej Dębie

 

                                                                        Elżbieta Jadwiga Goclan

 

 

 

(pieczęć GKW)

 Załącznik

do Uchwały Nr 4/2018

Miejskiej Komisji Wyborczej
w Nowej Dębie

z dnia 25 września 2018 r.


OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowej Dębie

                                                                                                                                   

z dnia 25 września 2018 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Nowej Dębie

 

bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11

 

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Nowej Dębie podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

 

 

1.        W okręgu wyborczym nr 11 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Nowej Dębiew wyborach, które dotyczyły obsadzenia 1 mandatu, Miejska Komisja Wyborcza w Nowej Dębie zarejestrowała 1 kandydata na radnego.

2.        W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 11 głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Nowej Dębie nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

 

z listy nr  KWW  STANISŁAWA  SKIMINY

 

1)    SKIMINA Stanisław

 

                                                                          Przewodniczący

                                                 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowej Dębie

 

                                                                                                                         Elżbieta Jadwiga Goclan

Lista aktualności
Data publikacji: 2018-09-25
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Sudoł
Data modyfikacji: 2018-09-26
Osoba modyfikująca: Barbara Sudoł