Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Wybory Samorządowe 2018

Komunikat MKW w Nowej Dębie o terminie i miejscu losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych

28-09-2018

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA

             W NOWEJ  DĘBIE

             

 

 

KOMUNIKAT 

O TERMINIE I MIEJSCU LOSOWANIA JEDNOLITYCH NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH

W WYBORACH RAD GMIN ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ

21 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

z dnia 28 października 2018 r.

 

I.

Miejska Komisja Wyborcza w Nowej Dębie zgodnie z art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego numery:

  1. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego
    w Tarnobrzegu.
  2. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie ust. 1.

 

Numery te Miejska Komisja Wyborcza w Nowej Dębie przyzna w drodze losowania.

 

II.

Losowanie numerów odbędzie się publicznie w dniu 1 października 2018 r. o godz. 900 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowej Dębie, ul. Rzeszowska 3, pokój nr 104
(I piętro).

 

 

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

w Nowej Dębie

 

Elżbieta Jadwiga Goclan

 

 

OR/BS

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2018-09-28
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Sudoł
Data modyfikacji: 2018-09-28
Osoba modyfikująca: Barbara Sudoł