Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Wybory Samorządowe 2024

Uchwała nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r.

09-02-2024

Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Lista aktualności