Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Wybory Samorządowe 2024

Bezpłatny transport do lokali wyborczych 7 kwietnia 2024 r.

20-03-2024

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba informuje, że zgodnie z art. 37e kodeksu wyborczego ( Dz. U z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) w dniu wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz transportu powrotnego. Wyborcy, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, mogą podróżować z opiekunem.

 

Zgłoszenia można dokonać poprzez jedną z poniższych form:

 1) pisemnie - Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba,
 2) ustnie, w tym telefonicznie – pok. 112 (I piętro), tel. 15 846 26 71 w. 112 - w godzinach pracy urzędu,
 3) w formie elektronicznej – gmina@nowadeba.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej do dnia 25 marca 2024 r. (poniedziałek)

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu, najpóźniej w 3 dniu przed dniem głosowania (4 kwietnia 2024 r.). Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie, nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania.

SG/EG

 

 

Lista aktualności