Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w sprawach z zakresu świadczeń społecznych, dodatków i stypendiów

29-10-2019

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w zakresie świadczenia wychowawczego

 


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w zakresie świadczenia dobry start

 


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w zakresie świadczeń rodzinnych

 


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w związku z wydaniem zaświadczenia z zakresu świadczeń społecznych

 


Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych

w zakresie dodatku energetycznego

 


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w zakresie funduszu alimentacyjnego

 


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w zakresie "bonu żłobkowego"

 


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z wydaniem zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 
przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się
               o dofinansowanie z NFOŚiGW lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

dłużników alimentacyjnych

 


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w zakresie dodatku osłonowego

 


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w zakresie dodatku węglowego

 


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w związku z preferencyjnym zakupem paliwa stałego

 


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w związku z refundacją podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

 
Lista aktualności
Data publikacji: 2019-10-29
Osoba udostępniająca na stronie: Krystyna Kłosowska-Szałaj
Data modyfikacji: 2023-02-02
Osoba modyfikująca: Krystyna Kłosowska-Szałaj