Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Akty Prawa Miejscowego

Data Numer Przedmiot
13 Sierpień 2003 Uchwała Nr XIV/84/03
w sprawie zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Leśnej w Nowej Dębie
Więcej array-brown
13 Sierpień 2003 Uchwała Nr XIV/83/03
w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Leśnej w Nowej Dębie
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2002 Uchwała Nr LI/373/2002
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
27 Listopad 1998 Uchwała Nr III/12/98
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Tarnobrzeg II”
Więcej array-brown
17 Czerwiec 1998 Uchwała Nr LI/389/98
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Leśnej w Nowej Dębie
Więcej array-brown
24 Kwiecień 1997 Uchwała Nr XXXIX/304/97
w sprawie dokonania IV zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
24 Kwiecień 1997 Uchwała Nr XXXVIII/303/97
w sprawie dokonania III zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba
Więcej array-brown
Data publikacji: 2012-12-28
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2013-05-07
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil