Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Koordynator ds. dostępności

Koordynator do spraw dostępności

20-10-2020

      Koordynatorem do spraw dostępności, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Nowa Dęba jest Pani Gabriela Nowak-Wolwowicz, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie, będąca równocześnie przewodniczącą zespołu do spraw dostępności.

      Do zadań koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu należy w szczególności:

1) wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności;

2) identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;

3) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności;

4) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług;

5) prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności;

6) przedstawianie burmistrzowi bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

  

Kontakt z Koordynatorem:

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Tadeusza Kościuszki 110

39-460 Nowa Dęba

numery telefonów: + 48 15 846 53 58, + 48 15 846 54 68

e-mail: sdsnowadeba@tlen.pl

Lista aktualności