Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Samodzielne stanowiska


OBSŁUGA PRAWNA
_____________________________
adwokat dr Mirosław Kopeć
telefon: +48 (15) 846 26 71 - w. 216

Prowadzi obsługę prawną Urzędu MiG i jednostek organizacyjnych
w zakresie zadań realizowanych przez gminę

 

 


AUDYTOR WEWNĘTRZNY
_____________________________
Krzysztof Tkaczyk
telefon: +48 (15)  846 26 71 - w. 315

e-mail: 

 

Audytor wewnętrzny realizuje zadania dotyczące systematycznej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w zakresie działalności UMiG i jednostek podległych

 

 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
_____________________________
Krystyna Kłosowska-Szałaj
telefon: +48 (15)  846 26 71 - w. 315

e-mail:

 

Inspektor ochrony danych realizuje zadania dotyczące m.in. monitorowania przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz oceny skutków dla ochrony danych i analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych

 

Data publikacji: 2012-11-21
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2020-12-07
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil