Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Z życia samorządu

Informacja o debacie nad Raportem o stanie Gminy Nowa Dęba

23-06-2022

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY NOWA DĘBA ZA ROK 2021


          Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) Burmistrz MiG Nowa Dęba przedstawia Radzie Miejskiej  Raport o stanie Gminy Nowa Dęba za rok 2021 w terminie do dnia 31 maja 2022 r. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim. 

W debacie nad Raportem o stanie Gminy zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Dębie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

         Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.” 

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Nowa Dęba za rok 2021 odbędzie się 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 9.00 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie ul. Żeromskiego 2.

 

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28 czerwca 2022 r. (wtorek), do godziny 16.30 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3.  


Raport o stanie Gminy Nowa Dęba za rok 2021 oraz formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także w oraz w Biurze Rady Miejskiej (UMiG,pok. 112).

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
    DAMIAN DIEKTIARENKO

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2022-06-21
Osoba udostępniająca na stronie: Elżbieta Goclan
Data modyfikacji: 2022-06-27
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil