Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Koordynator ds. dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności

22-11-2021

      Od 6 września 2021 r. każdy obywatel może powiadomić podmiot  publiczny o braku jego dostępności w wymiarze architektonicznym i informacyjno – komunikacyjnym (opisanych w art. 6). Osoby ze szczególnymi potrzebami lub ich przedstawiciele ustawowi mogą także złożyć wnioski i skargi, o których mowa w rozdziale 4 ustawy (art. 29-34 ustawy) o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

      Jeśli osoba ze szczególnymi potrzebami wymaga zapewnienia dostępności aby załatwić swoją sprawę urzędową
w danym podmiocie publicznym lub skorzystać z jego usług będzie mogła złożyć wniosek o zapewnienie dostępności (wniosek do pobrania).

SG/EG

Lista aktualności