Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

7 sesja RM - 2015-05-20

26-05-2015
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjecie protokołu z VI sesji RM.
4. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami Rady Miejskiej.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok,
  b) zmian w Uchwale Nr XLVII/444/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 września 2014 r.
  c) poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  d) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Polkomtel S.A.),
  f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (reklama)
  g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
  h) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia przez Radę Miejską Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 26 lutego 2015 r.
  i) nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba"
  j) nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba",
  k) nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba",
  l) nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba",
  ł) nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba"
  m) nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba",
  n) nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba",
  o) nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba",
  p) nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba",
  r) nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba",
  s) nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba",
  t) nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba",
  u) nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba",
  w) nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba",
  x) nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba".
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności