Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

24 sesja RM - 2016-09-12

22-09-2016
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.
4. Zapytania i wnioski mieszkańców.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. 
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad

 

Lista aktualności