Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

33 sesja RM - 2017-05-11

17-05-2017
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji RM.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chmielów.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności