Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

41 sesja RM - 2017.11.09

20-11-2017
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok,
  b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2018 roku,
  c) wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie obrad

 

Lista aktualności