Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konsultacje społeczne

Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji

08-06-2018

OGŁOSZENIE
 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu:

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016–2023

 

            Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń zaktualizowanego dokumentu, które zostały doprecyzowane i uzupełnione po wystosowaniu stanowiska Zespołu ds. Rewitalizacji w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016–2023 przy Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

            Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 08.06.2018 r. do dnia 22.06.2018 r.   w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: s.bialas@nowadeba.pl wpisując w tytule Konsultacje społeczne – projekt zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji”.
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
  3. ul. Rzeszowska3, 39-460 Nowa Dęba z dopiskiem: Konsultacje społeczne – projekt zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji”.
  4. bezpośrednio do pokoju nr 302 w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba w godzinach pracy Urzędu.
  1. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba w pokoju nr 302 w godzinach pracy Urzędu.
  2. Decyzja o uwzględnieniu zebranych uwag i wniosków w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016–2023 zostanie podjęta  po przeanalizowaniu ich zasadności.
  3. Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony raport.

 

            Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Burmistrz

(-) Wieslaw Ordon

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2018-06-08
Osoba udostępniająca na stronie: Elżbieta Gil
Data modyfikacji: 2018-06-08
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil