Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konsultacje społeczne

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

02-07-2018

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

projektu dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata
2016–2023

 

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne założeń zaktualizowanego dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016–2023, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zmian wprowadzonych do Programu Rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 08.06.2018 r. do dnia 22.06.2018 r. w następujących formach:

 1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: s.bialas@nowadeba.pl wpisując w tytule Konsultacje społeczne – projekt zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji”.
 2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
  ul. Rzeszowska3, 39-460 Nowa Dęba z dopiskiem: Konsultacje społeczne – projekt zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji”.
 3. bezpośrednio do pokoju nr 302 w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba w godzinach pracy Urzędu.
 1. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
  ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba w pokoju nr 302 w godzinach pracy Urzędu.

 

            Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu pt. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016–2023”, dostępne były od 08.06.2018 r.:

 • w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
  ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, w pokoju nr 302 w godzinach pracy Urzędu.
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (www.nowadeba.pl).

 

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 22.06.2018 r. o godz. 14:00 w pokoju nr 303 ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba.

 

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i/lub wnioski.

 

UMIG

Lista aktualności
Data publikacji: 2018-07-02
Osoba udostępniająca na stronie: Sławomir Białas
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: