Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Program współpracy

Ogłoszenie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”

19-09-2019

Trwają prace przygotowujące „Program współpracy gminy Nowa Dęba
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.  Jest to ważny dla organizacji pozarządowych dokument, gdyż wyznacza zadania jakie będą realizowane w roku przyszłym i zasady współpracy
z samorządem.

Przygotowaniem projektu zajmuje się Zespół Współpracy, składający się z wybranych na ogólnym spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządu. Głównym zadaniem prac Zespołu jest wypracowanie propozycji obszarów i zadań do realizacji. Chcąc dostosować Program do potrzeb organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy prowadzone są równocześnie konsultacje społeczne.

    W związku z powyższym przedstawiamy Państwu projekt „Programu współpracy na rok 2020” z prośbą o zapoznanie się i przedłożenie propozycji zadań lub uwag, które można zgłaszać w terminie do 4 października 2019 r. w formie pisemnej - wysyłając swoje propozycje na adres Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, mailowo - na adres: gmina@nowadeba.pl  lub osobiście podczas dyżuru konsultacyjnego 24 września
w godzinach 10.00-16.00 w pok. 303.

Ogłoszone -  Zarządzeniem Nr 187/2019. z dnia 19.09. 2019 r.
Czas trwania – 19.09 – 4.10.2019
Miejsce i sposób składania uwag i wniosków do projektu Programu:
      - pisemnie – Biuro Obsługi Klienta UMiG,
      - pisemnie - pokój 303 UMiG
      - e-mail:
      - dyżur konsultacyjny: 24 września 2019 r. w godz. 10-16.00 pokój 303
   

 

Pliki do pobrania

Lista aktualności
Data publikacji: 2019-11-05
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2019-11-05
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem