Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Program współpracy

Ogłoszenie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”

15-09-2020

   Trwają prace przygotowujące „Program współpracy gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.  Jest to ważny dla organizacji pozarządowych dokument, gdyż wyznacza zadania jakie będą realizowane w roku przyszłym i zasady współpracy z samorządem.

   Przygotowaniem projektu zajmuje się Zespół Współpracy, składający się z wybranych na ogólnym spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządu. Głównym zadaniem prac Zespołu jest wypracowanie propozycji obszarów i zadań do realizacji. Chcąc dostosować Program do potrzeb organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy prowadzone są równocześnie konsultacje społeczne.

    W związku z powyższym przedstawiamy Państwu projekt „Programu współpracy na rok 2021” z prośbą o zapoznanie się i przedłożenie propozycji zadań lub uwag, które można zgłaszać w terminie do 30 września 2020 r. w formie pisemnej - wysyłając swoje propozycje na adres Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, mailowo - na adres:   lub osobiście podczas dyżuru konsultacyjnego 22 września 2020 r.  w godzinach 10.00-16.00 w pok. 303.

 

Ogłoszone -  Zarządzeniem Nr 425/2020. z dnia 14.09. 2020 r.
Czas trwania – 15.09 – 30.09.2020
Miejsce i sposób składania uwag i wniosków do projektu Programu:
      - pisemnie – Biuro Obsługi Klienta UMiG,
      - pisemnie - pokój 303 UMiG
      - e-mail:
      - dyżur konsultacyjny: 22 września 2020 r. w godz. 10-16.00 pokój 303
 

 

Pliki do pobrania

Lista aktualności
Data publikacji: 2020-09-15
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2020-09-15
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem