Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

XXIX/253/2020

Uchwała nr XXIX/253/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Lista uchwał
Data publikacji: 2018-07-06
Osoba udostępniająca na stronie: Elżbieta Gil
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: