Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

XXIX/255/2020

Uchwała nr XXIX/255/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

Lista uchwał
Data publikacji: 2018-07-06
Osoba udostępniająca na stronie: Elżbieta Gil
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: