Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

XLV/370/2021

Uchwała nr XLV/370/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
Lista uchwał
Data publikacji: 2019-01-18
Osoba udostępniająca na stronie: Elżbieta Gil
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: