Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

XLVII/384/2021

Uchwała nr XLVII/384/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń krytej pływalni na cele rekreacyjne"
Lista uchwał
Data publikacji: 2019-02-19
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: