Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

L/412/2022

Uchwała Nr L/412/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
Lista uchwał
Data publikacji: 2019-02-19
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2022-05-17
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil