Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

LI/419/2022

Uchwała Nr LI/419/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na terenie strefy przemysłowej w Nowej Dębie
Lista uchwał
Data publikacji: 2019-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2022-05-17
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil