Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

LI/422/2022

Uchwała Nr LI/422/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025
Lista uchwał
Data publikacji: 2019-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2022-05-17
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil