Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Zarządzenia Burmistrza

594/2021

Zrządzenie Nr 594/2021 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Tarnobrzeg II"

Lista uchwał
Data publikacji: 2021-06-18
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Rutkowska
Data modyfikacji: 2021-06-18
Osoba modyfikująca: Anna Rutkowska